Dnia 05.08.2019 r. przeprowadzono szkolenie dla opiekunów faktycznych seniorów z Gminy Główczyce pn. „Profesjonalizacja usług opiekunów poprzez wzrost kompetencji, wiedzy i umiejętności praktycznych”, w ramach realizowanego w gminach powiatu słupskiego projektu pn. "Srebrna Sieć". Szkolenie odbyło się w sali konferencyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach.

Celem szkolenia było nabycie kompetencji i wiedzy w zakresie opieki, warsztatu pracy oraz umiejętności psychospołecznych u opiekunów, jak również badanie własnego potencjału oraz rozwijanie samego siebie: analiza własnych mocnych i słabych stron. Potencjał osoby w roli opiekuna, przyjaciela, pomocnego sąsiada.


Opiekunowie seniorów zebrani przy stole wraz z trenerkami prowadzącymi szkolenie w sali konferencyjnej ośrodka pomocy społecznej.

Dnia 05.08.2019 r. przeprowadzono szkolenie dla seniorów z Gminy Główczyce. Szkolenie odbyło się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Główczycach.

Celem szkolenia było podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie obszarów psychospołecznych, dietetyki i żywienia. Poruszono tematykę radzenia sobie ze stresem oraz wyzwaniami dnia codziennego przez naszych seniorów. Podczas spotkania został również przeprowadzony trening pamięci i koncentracji.

Seniorzy skupieni wokół stołu w sali konferencyjnej ośrodka pomocy społecznej, wsłuchujący się w wypowiedzi prowadzących spotkanie trenerek.

Seniorzy skupieniu wokół stołu w sali konferencyjnej ośrodka pomocy społecznej, wsłuchujący się w wypowiedzi prowadzących spotkanie trenerek.

Uczestnicy Główczyckiego Festiwalu Lata grający w gry planszowe pod namiotem promującym projekt Srebrna Sieć.W dniu 21 lipca 2019 r. wolontariusze z Punktu Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego Projektu „Srebrna Sieć” wraz z opiekunem i koordynatorem Projektu byli obecni podczas Główczyckiego Festiwalu Lata. Promowaliśmy projekt, a przede wszystkim tegoroczny Konkurs SREBRNE SERCE, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych seniorów w naszej gminie.

W naszym Punkcie oferowaliśmy dla mieszkańców gminy chwile zabawy i relaksu przy stolikach z szachami, warcabami i grami karcianymi. Każdy został obdarowany ciasteczkami, które wypiekli nasi wolontariusze dzięki uprzejmości p. Grażynki ze świetlicy w Wykosowie.

Dziękujemy za Waszą obecność !!!

Uczestnicy biesiady podczas śpiewu zgromadzeni na placu.

W sobotę 13 lipca w Strzyżynie odbyła się VI Damnicka Biesiada Muzyczna Postrzyżyny, w której uczestniczyła liczna grupa z Gminy Główczyce. W imprezie udział wzięli: członkowie Rady Seniorów, Seniorzy i Opiekunowie z projektu „Srebrna Sieć”, jak również wolontariusze projektu wraz z opiekunem wolontariatu senioralnego oraz koordynatorem w/w projektu w gminie Główczyce.

W trakcie biesiady odbyły się występy lokalnych zespołów, Kapeli z Gminy Damnica, Klęcinianek z Gminy Główczyce oraz gościa specjalnego - Kompani Męskiej z Kalinówki Kościelnej. Ustanowiony został rekord grających akordeonistów na terenie gminy Damnica. Podczas imprezy odbyły się również I Mistrzostwa w rzucie świnią. Każdy uczestnik biesiady świetnie się bawił.