Seniorzy siedzący przy stole, przeglądający materiały szkoleniowe.

Dnia 15 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury w Główczycach odbyło się szkolenie dla seniorów, w ramach realizowanego projektu pn. "Srebrna Sieć".

Temat szkolenia dotyczył właściwego odżywiania osób starszych, szczególnie w okresie letnim. Omówione zostały podstawowe zasady żywienia, przedstawiono również narzędzia do planowania zbilansowanej diety. Szkolenie poprowadziły Agnieszka Małecka – Jagła oraz Bożena Małecka. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymali także materiały edukacyjne, do których będą mogli zawsze sięgać

 Prowadząca szkolenie przekazująca jednemu z seniorów sprzęt rehabilitacyjny.Seniorzy podczas szkolenia skupieni wokół stołu.