logo PO PZ Podprogram 2018

Informujemy, iż tut. Ośrodek rozpoczął wydawanie dodatkowej paczki żywnościowej w ramach Podprogramu 2020, będącego częścią Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Jest to końcowe rozliczenie w ramach Podprogramu 2020, w związku z czym asortyment jest ograniczony.


Termin odbioru należy ustalić indywidualnie z pracownikiem OPS - zalecany kontakt telefoniczny
(nr tel. do OPS:   59 811 60 15;   59 811 69 31;   516 194 842 ).
Żywność wydawana jest od poniedziałku do czwartku, w godz. od 900 do 1400, z magazynu Banku Żywności O/Główczyce znajdującego się przy siedzibie OPS w Główczycach.

Przypominamy, że odbiór artykułów spożywczych w ramach Programu jest możliwy po uprzednim uzyskaniu
z tutejszego Ośrodka skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej
(skierowanie wydawane jest jednorazowo
i jest ważne przez cały okres trwania Podprogramu).
Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi, w celu ustalenia szczegółów dotyczących uzyskania w/w skierowania.

Więcej o Programie PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2020 tutaj