logotyp unijny projekt Srebrna SiecDnia 6 lutego br. w Kobylnicy odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Srebrna Sieć”.

Na spotkanie zaproszeni zostali animatorzy lokalni, wolontariusze, członkowie Gminnych Rad Seniorów oraz przedstawiciele partnerów uczestniczących w projekcie. Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Krzysztof Bedka zastępca wójta gminy Kobylnica oraz Paweł Lisowski Starosta Słupski.

Zastępca wójta gminy Kobylnica i starosta słupski dokonujący uroczystego otwarcia spotkania.Kierownik projektu Pani Patrycja Osińska przedstawiła partnerów projektu, zadania i cel projektu. Podsumowując projekt opowiedziała o dotychczas zrealizowanych zadaniach, m.in. o przeprowadzonych szkoleniach dla seniorów, opiekunów faktycznych, wolontariuszy, a także o powstałych w ramach projektu Radach Seniorów.

Podczas drugiej części spotkania odbyło się szkolenie dla Gminnych Rad Seniorów, prowadzone przez adwokat - Panią Magdalenę Pasieka. W trakcie szkolenia przedstawiciele i członkowie Gminnych Rad Seniorów mogli dowiedzieć się o prawnych aspektach zakładania i funkcjonowania Gminnych Rad.

Seniorzy oraz prowadząca podczas organizowanych warsztatów. W dniu 04.02.2019 roku w miejscowości Główczyce, odbyły się warsztaty aktywizujące dla seniorów pn. 'Asertywność – prawo do bycia sobą, cz. 2’, przeprowadzane w ramach realizowanego w gminach powiatu słupskiego projektu pn. "Srebrna Sieć".


Podczas spotkania zostały omówione umiejętności różnicowania postawy biernej, agresywnej i asertywnej. Poruszono także następujące kwestie: radzenie sobie z zachowaniami podporządkowującymi, przyjmowanie komplementów, radzenie sobie z krytyką, nauka różnicowania krytyki konstruktywnej od destrukcyjnej, identyfikowanie zachowań manipulacyjnych. Ćwiczono umiejętność zachowania się w sytuacjach trudnych, konfliktowych. Sprawdzono też własne podejście do asertywności. Dodatkowo, w celu polepszenia elastyczności pracy mózgu, został przeprowadzony wśród seniorów trening pamięci i koncentracji.

Seniorzy i prowadząca podczas organizowanych warsztatów.

Grupa opiekunów osób starszych oraz trener podczas szkolenia.

Dnia 04.02.2019 r. odbyło się szkolenie dla opiekunów faktycznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Główczycach, w ramach realizowanego w gminach powiatu słupskiego projektu pn. "Srebrna Sieć".

Pierwsza część spotkania poprowadzona przez obu trenerów miała charakter organizacyjno- zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenie integracyjne.

W drugiej części spotkania jeden trener prowadził szkolenie, kontynuując tematykę zasad racjonalnego żywienia. Szkolenie dotyczyło stosowania tych zasad u osób w wieku podeszłym oraz osób chorych. Wyświetlono także film na temat mitów w żywieniu człowieka. Drugi trener podczas drugiej części spotkania przeprowadzał konsultacje psychologiczne.

logotyp unijny projekt Srebrna Siec


Poniżej podajemy informację o zaplanowanych na rok 2019 szkoleniach dla seniorów oraz ich opiekunów faktycznych, realizowanych w ramach projektu "SREBRNA SIEĆ":

GminaSzkolenia SeniorzySzkolenia Opiekunowie Faktyczni
GłówczyceMiejsceTerminGodzinyMiejsceTerminGodziny
1 OPS
Główczyce
04.02.2019 9:00-12:30 OPS
Główczyce
04.02.2019 13:00-16:30
2 OPS
Główczyce
08.04.2019 9:00-12:30 OPS
Główczyce
08.04.2019 13:00-16:30
3 OPS
Główczyce
03.06.2019 9:00-12:30 OPS
Główczyce
03.06.2019 13:00-16:30
4 OPS
Główczyce
05.08.2019 9:00-12:30 OPS
Główczyce
05.08.2019 13:00-16:30
5 OPS
Główczyce
07.10.2019 9:00-12:30 OPS
Główczyce
07.10.2019 13:00-16:30
6 OPS
Główczyce
02.12.2019 9:00-12:30 OPS
Główczyce
02.12.2019 13:00-16:30


WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE SZKOLENIAMI SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!