logotyp unijny projekt Srebrna Siec


W Gminie Główczyce realizowany jest projekt „Srebrna Sieć”, którego celem jest wsparcie środowiska osób 60+. Seniorzy mają możliwość skorzystania z różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego, teleopieki, rehabilitacji  domowej oraz profesjonalnych warsztatów i szkoleń. W ramach projektu działalność rozpoczął także wolontariat senioralny.


Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


W ramach realizacji projektu organizowany jest Konkurs „Srebrne Serce”.

Prowadząca zajęcia przedstawiająca grupie założenia zadania będącego częścią prowadzonych warsztatów.Dnia 14 czerwca 2019 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach odbyły się warsztaty dla wolontariuszy z zakresu treningu osobistego. Przeprowadziła je Marta Sałapata, pracownik naukowy Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Celem warsztatów było poznanie i kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, ale także budowania własnej samooceny i asertywności. Zakres tematyczny dotyczył również oceny własnych umiejętności społecznych, obserwowania i diagnozowania sytuacji, a także kształtowania umiejętności współpracy w grupie.

Członkinie rady seniorów gminy Główczyce podczas forum seniorów.

We wtorek, 11 czerwca 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku odbyło się ,,I Powiatowe Forum Seniorów”. Przedstawiciele z Gminnej Rady Seniorów z Główczyc też tam byli.

Spotkanie połączone było z uroczystym wręczeniem wyróżnienia dla laureatów konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego ,,Pomorskie dla seniora” z powiatu słupskiego i miasta Słupska. Celem Forum było zintegrowanie seniorskich organizacji, stworzenie przestrzeni dialogu oraz wymiany praktyk między przedstawicielami klubów i Rad Seniorów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz organizacji seniorskich, a także instytucji i podmiotów działających na rzecz osób 60+. Dyskutowano również o działalności seniorów w powiecie słupskim. Spotkanie zgromadziło wielu zainteresowanych.

 

Dnia 03.06.2019r. przeprowadzono szkolenie dla opiekunów faktycznych seniorów z Gminy Główczyce
pn. „Rozwijanie kompetencji w zakresie komunikacji, cz. 2”.
Szkolenie odbyło się w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Główczycach.

Celem szkolenia było podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie obszarów psychospołecznych, dietetyki i żywienia, radzenia sobie ze stresem i wyzwaniami codzienności, radzenie sobie z konfliktami. Został również przeprowadzony trening pamięci i koncentracji.

 

Opiekunowie seniorów uczestniczący w szkoleniu, skupieni wokół stołu i przyglądający się wyświetlanej przez trenerkę prezentacji multimedialnej.

Dnia 03.06.2019 przeprowadzono szkolenie dla seniorów z Gminy Główczyce. Szkolenie odbyło się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Główczycach.

Pierwsza część spotkania poprowadzona przez obu trenerów miała charakter organizacyjno-zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenie integracyjne.

W drugiej części spotkania trenerzy kontynuowali omówienie tematyki komunikacji interpersonalnej. Wyróżniono typy osobowości oraz omówiono sposoby komunikacji z osobami je posiadającymi. Wskazano problemy komunikacyjne pomiędzy opiekunem a podopiecznym wynikające z różnic osobowościowych. Przeprowadzono ćwiczenie „bajka o czterech płaszczach”. Podczas spotkania poruszono również temat porozumienia bez agresji.

 

Seniorzy podczas szkolenia, siedzący przy stole z materiałami do ćwiczeń.