INFORMACJA O WYNIKU NABORU
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁÓWCZYCACH
NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru
na w/w stanowisko wybrana została:

Pani Milena Wińska zam. Główczyce

Uzasadnienie wyboru kandydata:

Pani Milena Wińska spełniła niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej została najwyżej oceniona przez komisję. Wyżej wymieniona kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje, wystarczającą wiedzę i doświadczenie zawodowe na stanowisko objęte naborem.

 

pdfInformacja o wyniku naboru na stanowisko asystenta rodziny 2020 - wersja z podpisem .pdf137.81 KB