Loga instytucji: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach. Flaga i godło Polski.

OGŁOSZENIE

Nabór uczestników do programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - edycja 2021.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach w ramach resortowego programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem wytchnieniowym.

Program realizowany będzie w okresie czerwiec – grudzień 2021 r.

Program skierowany jest do opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
oraz do opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Celem programu jest czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, zadbanie o własne sprawy zdrowotne.