Reprezentacja projektu Srebrna Sieć z gminy Główczyce w holu Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

W środę, 4 września 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się
,,VII Pomorskie Forum Rad Seniorów”. Przedstawiciele z Gminnej Rady Seniorów z Główczyc również uczestniczyli w tym spotkaniu.

Wydarzenie było połączone z uroczystym nagrodzeniem laureatki Konkursu "Pomorskie dla Seniora" w kategorii Zwyczajny Niezwyczajny Senior z powiatu nowodworskiego - Pani Zofii Łopińskiej ze Sztutowa. Tematyka spotkania dotyczyła Pomorskich Rad Seniorów, w tym źródeł ich finansowania. Szeroko omówiony został Projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 z zaproszeniem do konsultacji i zaangażowania w kolejnych etapach jego tworzenia. Przedstawione zostały również aspekty polityki Państwa wobec starzenia się ludności przez p. Anitę Richert Kaźmierczak. W ramach dobrych praktyk zaprezentowano projekty: Srebrna Sieć, w której uczestniczy również Gmina Główczyce, oraz Teleopiekun z m. Sopot.

Na Forum zgromadzili się licznie przedstawiciele środowiska senioralnego.