Dnia 11 września 2019 r. w sali konferencyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach odbyło się III posiedzenie Rady Seniorów Gminy Główczyce.

Na zebraniu zostały omówione działania Rady podjęte w ostatnim czasie, tj. realizacja i przebieg Konkursu „Srebrne Serce” oraz Senioralny Srebrny Piknik. Ponadto kilkuosobowa reprezentacja Rady Seniorów Gminy Główczyce uczestnicząca na początku września w VII Pomorskim Forum Rad Seniorów w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, przekazała koleżankom i kolegom cenne informacje uzyskane na owym spotkaniu.

Podczas posiedzenia Radni zdecydowali się na czynny udział podczas Balu Seniora, który ma odbyć się w najbliższym czasie w naszej Gminie. Rada Seniorów zadeklarowała również swoją pomoc w powstaniu na terenie naszej gminy Klubu Seniora i na ten temat także toczyły się obrady tego dnia.

Kolejna sesja Rady Seniorów zaplanowana została na 15 listopada br.