Informujemy, iż realizacja PO PŻ Podprogram 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Jak powiadomił Bank Żywności w Słupsku, powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności. W zaistniałej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu.

Bank Żywności w Słupsku, od którego artykuły żywnościowe pozyskuje OPS Główczyce dla beneficjentów pomocy z gminy Główczyce, poinformował ponadto, że biorąc pod uwagę termin ogłoszenia nowego przetargu, dostawy produktów do ich magazynu rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020 r.

W konsekwencji wydawanie żywności przez OPS Główczyce w ramach Podprogramu 2019 rozpocznie się
nie wcześniej niż w wymienionym wyżej terminie.

Poniżej link do informacji udostępnionej przez Bank Żywności w Słupsku na ich stronie internetowej:

Informacja o opóźnieniu terminu dostaw w ramach POPŻ Podprogram 2019 - BŻ Słupsk