logo PO PZ Podprogram 2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, iż do Banku Żywności O/Główczyce dotarła pierwsza dostawa artykułów żywnościowych, w ramach realizowanego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019.

W związku z powyższym od dnia 10 lutego 2020r. osoby skierowane do otrzymania pomocy w tej formie mogą zgłaszać się po paczki żywnościowe należne za bieżący miesiąc.

Produkty żywnościowe wydawane są z magazynu Banku Żywności O/Główczyce zlokalizowanego przy siedzibie
tut. Ośrodka Pomocy Społecznej, w poniedziałki i wtorki, w godz. od 900 do 1400.


Informujemy jednocześnie, iż skierowanie do otrzymania w/w pomocy osoby zainteresowane (spełniające kryteria) mogą uzyskać w pok. nr 5 Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach, od poniedziałku do piątku, w godz. od 800
do 1100.

Więcej o programie tutaj.