logo PO PZ Podprogram 2018

Informujemy, iż w miesiącu lutym 2020r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Główczycach przeprowadzone zostaną następujące działania towarzyszące, w ramach realizowanego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019:

  • dnia 28.02.2020r. w godz. 900 - 1100 - warsztaty kulinarne z elementami niemarnowania żywności,
  • dnia 28.02.2020r. w godz. 1100 - 1300 - warsztaty dietetyczne.

 

Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby z gminy Główczyce, korzystające z pomocy żywnościowej w ramach
PO PŻ 2014-2020 - Podprogram 2019.