Scan informacji o wyniku naboru na stanowisko urzednicze ds. organizacyjno kadrowych podpisanej przez kierownika OPS: w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Anna Bąbka, zam. Gorzyno.