Zasiłek rodzinny z dodatkami:

pdfWniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków.pdf176.41 KB

pdfZałącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego (Załącznik SR-1Z).pdf129.31 KB

pdfOświadczenie o dochodach nieopodatkowanych (Załącznik ZSR-05).pdf99.55 KB

pdfOświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (Załącznik ZSR-07).pdf79.49 KB

pdfOświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym (Załącznik ZSR-08).pdf84.13 KB

pdfOświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu (Załącznik ZSR-10).pdf79.39 KB

pdfOświadczenie o tymczasowym zameldowaniu ucznia poza miejscem zamieszkania (Załącznik ZSR-12).pdf87.88 KB

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe):

pdfWniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.pdf118.14 KB

pdfZałącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi (Załącznik SR-2Z).pdf92.68 KB

pdfOświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (Załącznik ZSR-05).pdf99.55 KB

pdfOświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (Załącznik ZSR-07).pdf79.49 KB

 

Zasiłek pielęgnacyjny:

pdfWniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.pdf104.56 KB

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy:

pdfWniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.pdf627.58 KB

pdfZałącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (Załącznik SR-4Z).pdf135.09 KB

pdfOświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (Załącznik ZSR-05).pdf99.55 KB

pdfOświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (Załącznik ZSR-07).pdf79.49 KB

pdfOświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu (Załącznik ZSR-10).pdf79.39 KB

 

Świadczenie pielęgnacyjne:

pdfWniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.pdf112.38 KB

pdfOświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu (Załącznik ZSR-10).pdf79.39 KB

 

Świadczenie rodzicielskie:

pdfWniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.pdf110.61 KB

 

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu- Program "Za życiem":

pdfWniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia- Program "Za życiem".pdf456.21 KB

 

 

Inne formularze:

pdfWzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz opłaconego podatku - dot. osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.pdf371.15 KB04/01/2019, 11:26