Logo dodatek osłonowy

 

Wnioski o dodatek osłonowy będą przyjmowane od piątku tj. 07.01.2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Główczycach.

Dodatek osłonowy w 2022 r. to jeden z elementów tarczy antyinflacyjnej. Wysokość dodatku osłonowego zależy
od dochodu, ale też źródła ciepła.

Celem wprowadzenia dodatku osłonowego jest rekompensata dla obywateli za rosnące ceny energii, gazu
i żywności
. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał najuboższym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

  • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Jakiej wysokości będzie można otrzymać dodatek osłonowy?

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego uzależniona jest od dochodu. I tak:

  • 400 zł otrzyma jednoosobowe gospodarstwo przy miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 2100 zł,
  • 600 zł otrzyma 2-3 osobowe gospodarstwo, jeśli budżet nie przekracza 1500 zł miesięcznie na osobę,
  • 850 zł otrzyma 4-5 osobowe gospodarstwo, którego miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę,
  • 1150 zł otrzyma gospodarstwo 6 i więcej osobowe, którego miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę.

Kto otrzyma wyższy dodatek osłonowy?

Otrzymają osoby, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Dla nich dodatek osłonowy wynosi odpowiednio (kryteria dochodowe bez zmian):

  • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Kolejnym warunkiem uzyskania wyższego dodatku osłonowego jest zgłoszenie źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację o źródłach ogrzewania budynków składa się do Urzędu Gminy (więcej informacji na stronie internetowej gminy Główczyce glowczyce.pl). Złożenie deklaracji jest obowiązkowe i dotyczy właścicieli i zarządców budynków.

W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza kwotę odpowiednio 2100 zł / 1500 zł, przy wyliczaniu wysokości świadczenia obowiązuje tzw. zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z powyższymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa. W przypadku Gminy Główczyce realizacją dodatku osłonowego zajmować się będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach.

Wnioski są dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej lub do pobrania na stronie gminy: glowczyce.pl oraz stronie Ośrodka Pomocy Społecznej: ops-glowczyce.pl (zakładka: Wnioski, druki i formularze)

Dodatkowych informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać pod numerem specjalnej infolinii, która działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 pod numerem telefonu +48 22 369 14 44 oraz pod numerem telefonu OPS Główczyce 59 811 60 15.