Logo Karty Dużej Rodziny

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach zajmuje się przyjmowaniem wniosków i wydawaniem KART DUŻEJ RODZINY.

Karta przysługuje rodzinie wychowującej co najmniej 3 dzieci w wieku szkolnym (inaczej jest w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego), a od roku 2019 także rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - pok. nr 7 lub telefonicznie pod nr (059) 811 60 15 wew. 104, w godzinach pracy ośrodka. Ponadto wszystkie najnowsze informacje, nazwy partnerów udzielających ulg i zniżek dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny

Wniosek wraz z załącznikami dostępny także tutaj.


UWAGA !

Od stycznia 2018r. można otrzymać kartę w formie tradycyjnej (plastikowej) oraz elektronicznej.