ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W KONKURSIE „SREBRNE SERCE”


Rada Seniorów Gminy Główczyce ogłasza konkurs pt. „Srebrne Serce”, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych Seniorów 60+ za inicjatywy i zaangażowanie w działania na rzecz gminy oraz społeczności lokalnej.


Regulamin Konkursu oraz Formularze Zgłoszeniowe dostępne są pod treścią niniejszego ogłoszenia bądź w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.


Zgłoszenia kandydatów mogą dokonywać jednostki samorządu terytorialnego, sołtysi, radni, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, Koła Gospodyń Wiejskich oraz osoby prywatne.


Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca 2023 r.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W KONKURSIE „SREBRNE SERCE”


Rada Seniorów Gminy Główczyce ogłasza konkurs pt. „Srebrne Serce”, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych Seniorów 60+ za inicjatywy i zaangażowanie w działania na rzecz gminy oraz społeczności lokalnej.

Regulamin Konkursu oraz Formularze Zgłoszeniowe dostępne są pod treścią niniejszego ogłoszenia bądź w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zgłoszenia kandydatów mogą dokonywać jednostki samorządu terytorialnego, sołtysi, radni, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, Koła Gospodyń Wiejskich oraz osoby prywatne.

Na zgłoszenia czekamy do 5 sierpnia 2022 r.

sala konferencyjna z dużym stołem i krzesłami wokół

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Informujemy, iż Wójt Gminy Główczyce dnia 7 lutego 2022 r.
ogłosił ponownie nabór uzupełniający kandydatów na członków
Rady Seniorów w gminie Główczyce.

 
 

Termin składania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 31 marca 2022 r.

Więcej informacji o Radzie Seniorów tutaj.

dyskusja w gronie osob

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Informujemy, iż Wójt Gminy Główczyce dnia 13 grudnia 2021 r.
ogłosił otwarty uzupełniający nabór kandydatów na dwóch członków
Rady Seniorów w gminie Główczyce.

 

 

Termin składania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 31 stycznia 2022 r.

Więcej informacji o Radzie Seniorów tutaj.

Przewodniczący Rady Seniorów wręczający gratulacje dla przedstawicielki KGW w DargolezieCzłonkowie Rady Seniorów pozujący do zdjęcia w towarzystwie wicewójta i przewodniczącego Rady Gminy

Dnia 8 października 2021 roku w Sali Konferencyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach odbyło się II Posiedzenie Rady Senioralnej Gminy Główczyce. W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście: Wicewójt Gminy Główczyce - Pan Rafał Teterka, Przewodniczący Rady Gminy - Pan Arkadiusz Kwiatkowski oraz przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich z Dargolezy.