pdfWniosek o dodatek osłonowy.pdf290.77 KB05/01/2022, 09:09

 

Pamiętaj !!!

Aby uzyskać dodatek osłonowy w wyższej kwocie wskazane we wniosku źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Deklarację o źródłach ogrzewania budynków składa się do Urzędu Gminy (więcej informacji na stronie internetowej gminy Główczyce glowczyce.pl)

Formularz deklaracji do pobrania poniżej.

pdfDeklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.pdf1.19 MB17/01/2022, 07:46