Opiekunowie skupieni wokół stołu w towarzystwie trenerki
W dniu 02.12.2020 r. odbyło się ostatnie szkolenie dla opiekunów faktycznych seniorów w Gminie Główczyce, w ramach realizowanego projektu pn. "Srebrna Sieć".

Uczestnicy za względu na zagrożenia związane z Covid-19 mieli zapewnione odpowiednie warunki (zachowanie odpowiedniej odległości między uczestnikami, trenerami, zaopatrzenie w maseczki, indywidualnie otrzymany przez każdego poczęstunek), zostały zachowane wszelkie środki ostrożności w trosce o naszych opiekunów.

 

Pierwsza część spotkania miała charakter organizacyjno-zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenie integracyjne.

W drugiej części spotkania przedstawiono temat pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczono uczestników stosować pozycję boczną bezpieczną. Wytłumaczono jak powinna być wykonywana resuscytacja krążeniowo- oddechową. Omówiono wiele przypadków pierwszej pomocy i nauczono uczestników jak się podczas zdarzeń zachowywać (oparzenie, złamanie, krwotok, omdlenie itp.).

W ostatniej części spotkania podsumowano szkolenie, a trener wręczył obecnym dyplomy ukończenia szkoleń.

 

Trenerka wręczająca dyplon opiekunce uczestniczącej w szkoleniach

Trenerka wręczająca dyplom opiekunowi