logo PO PZ Podprogram 2021

Informujemy, iż od dnia 26.04.2022 r. tut. Ośrodek rozpocznie wydawanie żywności za m-c kwiecień 2022 r.
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
- Podprogram 2021.


Termin odbioru należy ustalić indywidualnie z pracownikiem OPS - zalecany kontakt telefoniczny

(nr tel. do OPS: 59 811 60 15;  59 811 69 31;  516 194 842 ).


Żywność wydawana będzie od poniedziałku do czwartku, w godz. od 900 do 1400, z magazynu Banku Żywności O/Główczyce znajdującego się przy siedzibie OPS w Główczycach.


Przypominamy, że odbiór artykułów spożywczych w ramach Programu jest możliwy po uprzednim uzyskaniu
z tutejszego Ośrodka skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej
(skierowanie wydawane jest jednorazowo
i jest ważne przez cały okres trwania Podprogramu).


Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi, w celu ustalenia szczegółów dotyczących uzyskania w/w skierowania.


Więcej o programie tutaj.