logo PO PZ Podprogram 2018

Informujemy, iż od dnia 21 czerwca 2022r. rozpoczynamy wydawanie żywności za bieżący miesiąc, w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021.

Żywność wydawana jest od poniedziałku do czwartku, w godz. od 900 do 1400, z magazynu Banku Żywności O/Główczyce znajdującego się przy siedzibie OPS w Główczycach.

Przypominamy, że odbiór artykułów spożywczych w ramach Programu jest możliwy po uprzednim uzyskaniu
z tutejszego Ośrodka skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej
(skierowanie wydawane jest jednorazowo
i jest ważne przez cały okres trwania Podprogramu).
Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi, w celu ustalenia szczegółów dotyczących uzyskania w/w skierowania.

Więcej o Programie PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2021 tutaj