INFORMACJA O WYNIKU NABORU

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁÓWCZYCACH

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

 

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na powyższe stanowisko nie został wybrany kandydat do zatrudnienia.

 

 

 Uzasadnienie dokonanego wyboru :

 Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych Komisja rekrutacyjna nie rekomendowała kandydata do zatrudnienia. Wobec powyższego nabór zakończono bez wyłonienia kandydata do zatrudnienia.

 

 

  Główczyce, dnia  29.11.2023r.