INFORMACJA O WYNIKU NABORU

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁÓWCZYCACH

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na powyższe stanowisko nie został wyłoniony żaden kandydat do zatrudnienia.

 

Uzasadnienie:

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko główny księgowy z dnia 11.01.2024. w wymaganym terminie nie wpłynęły  żadne dokumenty aplikacyjne na powyżej wskazane stanowisko.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze: główny księgowy.pdf