INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, iż realizacja pozytywnie zweryfikowanych wniosków
o dodatek na inne niż węglowe źródła ciepła (pellet, gaz LPG, drewno kawałkowe, olej opałowy)
nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu państwa przeznaczonych na powyższy cel.

logo dodatek do innych niz wegiel zrodel ciepla