dodatek osłonowy

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym t.j.
29 stycznia 2024r. otrzymaliśmy wnioski na Dodatek Osłonowy- edycja 2024r.
W związku z powyższym, rozpoczynamy przyjmowanie wniosków.
Od godziny 8:30 do 14:00 w pok. nr.1 (sekretariat).