II SESJA
RADY SENIORÓW GMINY GŁÓWCZYCE

Członkowie Rady Seniorów podczas posiedzenia.Dnia 20 maja 2019 roku, w Sali Konferencyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach odbyło się II Posiedzenie Rady Seniorów Gminy Główczyce.

Na obradach został przyjęty ramowy plan pracy Rady na rok 2019. Zostały omówione działania w zakresie polityki informacyjnej Rady Seniorów: współpraca z Redakcją Biuletynu Informacyjnego ,,Wieści z gminy Główczyce”, utworzenie ,,Kącika dla Seniora” jako stałej rubryki w gazecie, współpraca z operatorem strony internetowej Gminy Główczyce, rozmowa na temat konkursu „Srebrne Serce” w ramach projektu „Srebrna Sieć”, o którym opowiedział opiekun Wolontariatu Senioralnego. Odbyła się również rozmowa na temat Senioralnego Srebrnego Pikniku na świeżym powietrzu.

Dnia 08.04.2019 r. przeprowadzono szkolenie dla opiekunów faktycznych w Gminie Główczyce, w ramach realizowanego projektu pn. "Srebrna Sieć". Szkolenie odbyło się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach.

Pierwsza część spotkania poprowadzona przez obu trenerów miała charakter organizacyjno-zapoznawczy. Przeprowadzono ćwiczenie integracyjne .

W drugiej części spotkania trenerzy przeprowadzili szkolenie w zakresie komunikacji interpersonalnej. Omówiono zasady prawidłowej komunikacji, a także czynniki, które powodują błędy komunikacyjne. Przedstawiono również temat mowy ciała. Przeprowadzono ćwiczenie mające na celu zobrazowanie trudności w komunikacji. Drugie ćwiczenie dotyczyło mowy ciała i jej interpretacji.

Opiekunowie faktyczni podczas szkolenia przeprowadzanego w Główczycach, na tle wyświetlanej prezentacji multimedialnej dotyczącej komunikacji.

W dniu 08.04.2019 roku w miejscowości Główczyce, odbyły się warsztaty aktywizujące dla seniorów pn. 'Wstęp do zagadnień komunikacji. Rozpoznanie stresu oraz radzenie sobie z nim, cz. 1’, przeprowadzane w ramach realizowanego projektu pn. "Srebrna Sieć".

Podczas spotkania zostały omówione podstawy komunikacji międzyludzkiej w kontekście usługi opiekuńczej. Rozpoznawanie gestów, mimiki, ćwiczenia komunikacji, zmiany w komunikacji w wieku senioralnym. Trener prowadzący również omówił podstawy identyfikowania oraz radzenia sobie ze stresem.

Ćwiczono umiejętność zachowania się w sytuacjach stresujących, rozpoznawano własne objawy stresu. Dodatkowo, w celu polepszenia elastyczności pracy mózgu, został przeprowadzony wśród seniorów trening pamięci i koncentracji.

Miłą niespodziankę dla naszych seniorów przygotowali wolontariusze wraz ze swoją opiekunką. Każdy senior dostał własnoręcznie wykonane przez wolontariuszy jajko ozdobne z okazji nadchodzących Świat Wielkanocnych.

Seniorzy oraz panie prowadzące warsztaty podczas spotkania w Główczycach

logotyp unijny projekt Srebrna Siec

I N F O R M A C J A
o szkoleniach w ramach projektu „SREBRNA SIEĆ”

 

Przypominamy o zaplanowanych na dzień 8.04.2019 r. szkoleniach dla seniorów oraz ich opiekunów faktycznych, które odbędą się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach, ul. Słupska 21, jak niżej:

  • w godz. 900-1230 - szkolenie dla seniorów,
  • w godz. 1300-1630 -  szkolenie dla opiekunów faktycznych seniorów.

 

WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE SZKOLENIAMI SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!

logotyp unijny projekt Srebrna SiecDnia 6 lutego br. w Kobylnicy odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Srebrna Sieć”.

Na spotkanie zaproszeni zostali animatorzy lokalni, wolontariusze, członkowie Gminnych Rad Seniorów oraz przedstawiciele partnerów uczestniczących w projekcie. Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Krzysztof Bedka zastępca wójta gminy Kobylnica oraz Paweł Lisowski Starosta Słupski.

Zastępca wójta gminy Kobylnica i starosta słupski dokonujący uroczystego otwarcia spotkania.Kierownik projektu Pani Patrycja Osińska przedstawiła partnerów projektu, zadania i cel projektu. Podsumowując projekt opowiedziała o dotychczas zrealizowanych zadaniach, m.in. o przeprowadzonych szkoleniach dla seniorów, opiekunów faktycznych, wolontariuszy, a także o powstałych w ramach projektu Radach Seniorów.

Podczas drugiej części spotkania odbyło się szkolenie dla Gminnych Rad Seniorów, prowadzone przez adwokat - Panią Magdalenę Pasieka. W trakcie szkolenia przedstawiciele i członkowie Gminnych Rad Seniorów mogli dowiedzieć się o prawnych aspektach zakładania i funkcjonowania Gminnych Rad.