logotyp unijny projekt Srebrna Siec 


Partnerski PROJEKT pn. „SREBRNA SIEĆ”, do którego realizacji przystąpiła Gmina Główczyce, skierowany jest
do seniorów
zamieszkałych m.in. na terenie naszej gminy. W/w projekt dofinansowany jest ze środków unijnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa
06. Integracja Działanie 06.02. Usługi Społeczne, Poddziałanie 06.02.02.Rozwój Usług Społecznych.


Realizatorem projektu przeznaczonego docelowo dla 20 seniorów powyżej 60 roku życia, samotnych, niesamodzielnych, z problemami zdrowotnymi w okresie od maja 2018 r. do grudnia 2020 r. jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach.


Planowane działania to:

  • stworzenie zintegrowanego lokalnego systemu usług opiekuńczych m.in. praca  Animatorów Lokalnych i wolontariuszy na rzecz seniorów, bezpłatne udostępnienie zestawu do TELEOPIEKI, świadczenie usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych, szkolenia dla seniorów  i ich opiekunów faktycznych, utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (w Słupsku),  
  • Piknik promujący działania Senioralne w 2018r.,
  • powołanie Gminnej Rady Seniorów w Główczycach,
  • powstanie Powiatowego Punktu Animacji  Seniorów przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, w tym uruchomienie przeznaczonej dla seniorów strony internetowej oraz telefonicznego punktu informacyjno-poradniczego.

logotyp unijny projektu Srebrna Sieć - źródła finansowania, partnerzy


Informujemy, że w ramach  realizowanego projektu Srebrna Sieć współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020,
z początkiem lipca 2018 r. na terenie Gminy Główczyce rozpoczął działalność Punkt Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego.


Jesteś osobą aktywną ? Chcesz działać na rzecz innych ? Rozwijać się ?


logotyp unijny projekt Srebrna Siec


Informujemy, że Gmina Główczyce przystąpiła do realizacji partnerskiego PROJEKTU pn. „SREBRNA SIEĆ”, który skierowany jest do seniorów zamieszkałych m.in. na terenie naszej gminy. W/w projekt dofinansowany jest ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 06. Integracja Działanie 06.02. Usługi Społeczne, Poddziałanie 06.02.02.Rozwój Usług Społecznych.


Realizatorem projektu przeznaczonego docelowo dla 20 seniorów powyżej 60 roku życia, samotnych, niesamodzielnych, z problemami zdrowotnymi w okresie od maja 2018 r. do grudnia 2020 r. jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach.