INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, iż realizacja pozytywnie zweryfikowanych wniosków
o dodatek węglowy nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu państwa przeznaczonych na powyższy cel.

dodatek węglowy


 

dodatek węglowy
Informujemy, że obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje
Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach

Przyjmowanie wniosków papierowych w godz. 800-1400


Komu przysługuje dodatek węglowy?

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).