Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, iż wnioski o świadczenie 500+ oraz świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 można składać:

 1. osobiście od dnia 01.08.2018r. w pokoju nr 8 tut. Ośrodka (świadczenia rodzina), codziennie od poniedziałku
  do piątku
  w godzinach od 8ᵒᵒ do 14ᵒᵒ,
  UWAGA !   W każdy czwartek sierpnia 2018r. istnieje możliwość złożenia wniosku w godzinach od 8ᵒᵒ
  do 18ᵒᵒ,
   
 2. od dnia 01.07.2018r. za pośrednictwem strony internetowej empatia.mpips.gov.pl, zakładka - złóż wniosek,
  WAŻNE! złożenie wniosku za pośrednictwem strony internetowej empatia.mpips.gov.pl wymaga posiadania profilu zaufanego EPUAP lub Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego

 3. od dnia 01.07.2018r. za pośrednictwem systemów bankowych.