Zdjęcia z uczestnikami Klubu Seniora podczas organiozowanych zajęć, warsztatów i wyjazdów.
Od 21 czerwca 2021 r. działalność rozpoczął Klub Seniora
z siedzibą w miejscowości Żoruchowo. Uczestnicy Klubu Seniora spotykają się 4 razy w miesiącu na Świetlicy Wiejskiej przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Nowe miejsce spotkań seniorów zostało utworzone w ramach projektu "Srebrna Sieć II". Klub jest miejscem spotkań osób w wieku 60+, a jego funkcjonowanie ma na celu przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów.

Dotychczas odbyło się wiele interesujących spotkań tematycznych, takich jak: spotkania z radcą prawnym, spotkania z psychologiem czy warsztaty dietetyczne.