Trwałość projektu Srebrna Sieć II

 

W ramach trwałości projektu „Srebrna sieć II” Gmina Główczyce realizująca w latach 2020 – 2023 projekt Srebrna Sieć II na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych 60+ deklaruje gotowość do realizacji wsparcia w formie:

  • działalności Klubu Seniora z siedzibą w Żoruchowie 13 a
  • sąsiedzkich usług opiekuńczych,
  • specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania seniorów.

Zaplanowane działania kontynuowane będą przez 36 miesięcy, tj. od 1.11.2023 r. do 31.10.2026 r.

Grupa seniorów z Gmniy Główczyce na Senioriadzie Powiatowej z medalami na piersiach

 

Sobota, tj. 23 września 2023 r. była dniem pierwszej Powiatowej Senioriady. Senioriada miała miejsce w Jezierzycach w Hali Sportowej. Uczestniczyło w niej 13 drużyn seniorów z powiatu słupskiego. Gminę Główczyce reprezentowały 2 drużyny, tj. „Klub Seniora Złota Jesień” z Żoruchowa oraz „Stowarzyszenie Aktywni na Nowo” z Pobłocia. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku przy udziale Rady Seniorów Powiatu Słupskiego oraz Rady Seniorów Gminy Słupsk w ramach projektu „Srebrna Sieć II” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.   

 

logotyp projektu srebrna siec

Uczestnicy konkursu Srebrne Serce pod sceną w towarzystwie przewodniczącego Rady Gminy Główczyce, Wójt Gminy Główczyce, przewodniczącego Rady Seniorów Gminy Główczyce oraz kierownika OPS

W dniu 12 sierpnia br. w Główczycach odbył się Piknik Senioralny dla seniorów z gminy Główczyce, jak i seniorów z sąsiednich gmin, zorganizowany w ramach Projektu „Srebrna Sieć II”.

Uroczystego otwarcia dokonała Pani Urszula Żłobińska- Kierownik OPS w Główczycach, która powitała gospodarza gminy Panią Wójt Danutę May, Pana Grzegorza Grabowskiego- radnego Rady Powiatu i Powiatowej Rady Senioralnej, Panią Małgorzatę Żebrowska- Koordynator projektu „ Srebrna Sieć II”, Pana Arkadiusza Kwiatkowskiego przewodniczącego Rady Gminy Główczyce oraz zaproszonych gości, uczestników projektu – członków Klubów Seniora gmin partnerskich Kobylnicy, Kępic, Słupska, Ustki, Potęgowa, Dębnicy Kaszubskiej, Smołdzino, Główczyc.

Uczestnicy pikniku podczas zabawy tanecznejWystęp jednego z przybyłych Klubów Seniora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logotyp projektu srebrna siec

Uczestnicy szkolenia siedzący przy stole i pani szkoląca stojąca przed nimi

 

Szkolenie opiekunów faktycznych i warsztaty dla seniorów
w gminie Główczyce

Dnia 15 lipca br. w gminie Główczyce w ramach projektu
"Srebrna Sieć II" odbyły się warsztaty wzmacniające pt. „Emocjonalne i psychiczne zdrowie seniora” dla seniorów 60+ będących uczestnikami projektu oraz opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.

Szkolenie i warsztaty prowadzone było przez partnera projektu - Altra Consulting sp. z o. o.