Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczypkowicach to ośrodek wsparcia dla osób pełnoletnich z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie mieszkających na terenie Gminy Główczyce.

Aktualna liczba Uczestników to 24 osoby.

ŚDS ma na celu pomoc w nabywaniu umiejętności na różnych szczeblach codziennego funkcjonowania, pomoc w nawiązywaniu właściwych relacji, integracji ze środowiskiem lokalnym, wsparcie z załatwianiu spraw urzędowych czy podczas wizyt lekarskich.

W ramach realizacji zadań w ŚDS prowadzone są treningi: higieniczny, porządkowy, kulinarny, finansowy, samodzielnego zamieszkania, umiejętności społecznych, usamodzielnienia, korekcyjno-kompensacyjny, umiejętności spędzania czasu wolnego. W ŚDS funkcjonują pracownie: teatralno-muzyczna, florystyki i rękodzieła, plastyczna, kulinarna, komputerowa, dziennikarska. Odbywają się zajęcia ruchowe, aktywizacja zawodowa, terapie specjalistyczne tj.: pedagogiczna, logopedyczna, pedagogiczno-logopedyczna, muzykoterapia, pomoc psychologiczna, edukacja zdrowotna, hortikuloterapia. W ramach integracji mają miejsce wyjazdy do innych ośrodków wsparcia, na festyny, spartakiady, do sanatoriów, kina, teatru czy do restauracji.

 

W przypadku zainteresowania uczestnictwem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczypkowicach należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach w celu złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.

 

Procedura przyjęcia do ŚDS Szczypkowice tutaj

Druki do pobrania tutaj