logotyp Opieka wytchnieniowa edycja 2021

Informujemy, iż decyzją Kierownika OPS w Główczycach przedłużony został termin naboru uczestników
do programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”– edycja 2022
.

Chęć wzięcia udział w Programie należy zgłosić telefonicznie pod numerem 59 811 60 15 wew. 101 lub 102
w godzinach 700 - 1500 w terminie do 8 kwietnia 2022 r.

Więcej o Programie tutaj.

 

logotyp Opieka wytchnieniowa edycja 2021

Ogłoszenie naboru uczestników do programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”– edycja 2022


Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach w ramach resortowego programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem wytchnieniowym, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.


Program realizowany będzie w okresie kwiecień – grudzień 2022 r.


Program skierowany jest do opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz do opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.