bon energetyczny 0 grafika 2

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach informuje, że od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku można będzie składać wnioski o wypłatę bonu energetycznego za okres od lipca do grudnia 2024r. Bon energetyczny jest jednorazowym świadczeniem, które zastąpiło dodatek osłonowy.

Bon energetyczny będzie przysługiwać gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

         2.500 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
         1.700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Gdy przeciętny miesięczny dochód przekracza wyżej wymienione kryteria dochodowe, bon będzie przyznawany, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanego bonu będzie wynosić 20 złotych. W przypadku, gdy wysokość bonu energetycznego jest niższa niż 20 zł, bon ten nie przysługuje.
Wysokość bonu energetycznego standardowo wynosi:

         300,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
         400,00 zł w gospodarstwie 2-3 osobowym,
         500,00 zł w gospodarstwie 4-5 osobowym,
         600,00 zł w gospodarstwie 6 i więcej osobowym.

W przypadku, gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną i zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024r. (albo po tym dniu - w przypadku źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych do CEEB po raz pierwszy), bon energetyczny jest wyższy i wynosi:

         600,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
         800,00 zł w gospodarstwie 2-3 osobowym,
        1.000,00 zł w gospodarstwie 4-5 osobowym,
        1.200,00 zł w gospodarstwie 6 i więcej osobowym.

Wnioski będzie można składać od 1.08.2024r. do 30.09.2024r. w formie:

  • na piśmie w postaci elektronicznej – od 01 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r.; wniosek złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
  • na piśmie w postaci papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem – wniosek składa się osobiście – od 01 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. w siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach lub nadaje w placówce pocztowej;
  • minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić usługę umożliwiającą złożenie wniosku przy użyciu aplikacji mObywatel, wniosek złożony przy użyciu aplikacji mObywatel opatruje się zaawansowaną pieczęcią elektroniczną, po uwierzytelnieniu wnioskodawcy z wykorzystaniem certyfikatu podstawowego;

Wnioskodawca może jednorazowo wystąpić o korektę wysokości przyznanego bonu energetycznego w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

 

 

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego poniżej:

pdfWniosek_o_wypłatę_bonu_energetycznego-2024rpdf.pdf524.86 KB05/07/2024, 10:46