Jeszcze tylko przez kilka dni badanie realizuje Zespół Badawczy Uczelni Korczaka na zlecenie instytucji samorządowych (Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej), we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Badanie dotyczące świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście deinstytucjonalizacji.

 

Proces deinstytucjonalizacji będzie kluczowy dla każdego samorządu lokalnego i jego mieszkańców. Dlatego ważne jest, by w badaniu nie zabrakło głosu osób najważniejszych – tych, do których adresowane są usługi społeczne świadczone przez instytucje gminne i powiatowe.

 

Ankieta badawcza kierowana jest do osób korzystających z usług domu pomocy społecznej, ośrodka pomocy społecznej, centrum usług społecznych, powiatowego centrum pomocy rodzinie, środowiskowego domu samopomocy, dziennego ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej, mieszkania chronionego oraz usług innych instytucji, organizacji pozarządowych itp., wspomagających seniorów, osoby niesamodzielne i z niepełnosprawnością, a także do osób w kryzysie bezdomności i tych, które opuściły pieczę zastępczą oraz osób w kryzysach psychicznych.

 

Badanie ma wskazać, jak rozwijać usługi środowiskowe w Polsce tak, aby osoby wymagające wsparcia mogły jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i dobrostanem w swoim miejscu zamieszkania.

 

Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki są poufne i będą przedstawione wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wnioski z badania będą podstawą do prowadzenia różnych zmian w obszarze polityki społecznej – stąd ich waga i znaczenie.

 

Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut. Link jest aktywny przez najbliższe kilka dni.

 

Poniżej znajdują się linki do odpowiednich ankiet.

 

Ankieta dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów: https://pbs.pl/dus02A_niesamodzielni

 

Ankieta dla osób z niepełnosprawnością (z orzeczeniem o niepełnosprawności): https://pbs.pl/dus02A_niepelnosprawni

 

Ankieta dla seniorów: https://pbs.pl/dus02A_seniorzy

 

Ankieta dla wychowanków pieczy zastępczej: https://pbs.pl/dus01A_piecza

 

Ankieta dla osób w kryzysie bezdomności: https://pbs.pl/dus06A_kryzys_bezdomnosci

 

Ankieta dla osób w kryzysie psychicznym: https://pbs.pl/dus04A_ankieta